TURYSTYKA DLA WSZYSTKICH

Strona główna     wielkość czcionki: zwykła średnia duża 2023-10-03
 

II Ogólnopolski Rajd "Z Tobą na Groń"
4 i 5 października 2006 roku

Sprawozdanie z imprezy

 

II Ogólnopolski Rajd "Z Tobą na Groń" odbył się w dniach 4 i 5 października 2006 roku na terenie Beskidu Małego metą na Groniu Jana Pawła II oraz na terenie zespołu architektoniczno-krajobrazowego i parku pielgrzymkowego w Kalwarii Zebrzydowskiej.
Organizatorami rajdu byli:
Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze Oddział "Ziemia Wadowicka" w Wadowicach i Stowarzyszenie Olimpiady Specjalne Polska, Oddział Beskidzkie w Kaczynie.
Rajd odbył się dzięki finansowemu wsparciu Gminy Wadowice, Starostwa Powiatowego w Wadowicach i Zarządu Głównego PTTK.
Patronat honorowy nad rajdem przyjęli:
JE Ksiądz Biskup dr Stefan Regmunt - Krajowy Duszpasterz Niepełnosprawnych;
JE Ksiądz Biskup dr Józef Gurdek - pochodzący z Choczni biskup pomocniczy Diecezji Krakowskiej:
Starosta Wadowicki Pan Józef Kozioł;
Burmistrz Wadowic Pani Ewa Filipiak.
Rajd rozpoczął się 4 października 2006 roku o godz. 900 uroczystym otwarciem z udziałem drużyn niepełnosprawnych obok Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kaczynie. Prócz uczestników i organizatorów rajdu w otwarciu uczestniczyły Panie Halina Cimer - Dyrektor Kuratorium Oświaty, Delegatury w Wadowicach, Elżbieta Graca i Elżbieta Kowalczyk - wizytatorki Kuratorium. 
O godz. 1000 na trasę wspólnego przemarszu z Rzyk Jagódek na Groń Jana Pawła II wyruszyło 15 drużyn osób niepełnosprawnych:
- ze Specjalnych Ośrodków Szkolno - Wychowawczych w Kaczynie, Kalwarii Zebrzydowskiej i Wadowicach;
- z Domów Pomocy Społecznej w Bobrku, Izdebniku, Pogórzu, Skoczowie, Strumieniu, Tarnowie, Wadowicach i Zebrzydowicach,;
- Zespołu Szkół Specjalnych w Krapkowicach;
- Gimnazjum Specjalnego w Łodygowicach;
- Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Grojcu.
oraz 8 drużyn dzieci i młodzieży ze szkół gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych z Andrychowa, Choczni, Inwałdu, Stanisławia Górnego, Targanic i Wadowic.
Łącznie we wspólnym, integracyjnym przemarszu wzięło udział 450 osób, w tym 157 osób niepełnosprawnych intelektualnie. Przemarsz, z kilkukrotnym odpoczynkiem trwał 1 godzinę i 45 minut.
O godz. 1200 rozpoczęła się msza święta w Kaplicy - Sanktuarium Górskim na Groniu Jana Pawła II. Mszę świętą celebrowali księża : Józef Baran, Tomasz Grzesiak i Andrzej Leśny. Homilię skierowaną do uczestników rajdu wygłosił Ks. Tomasz Grzesiak - duszpasterz chorych i niepełnosprawnych Archidiecezji Krakowskiej.
Po mszy świętej uczestnicy rajdu biesiadowali przy schronisku PTTK im. Czesława Panczakiewicza na Leskowcu. Wspólne śpiewanie i zabawy prowadziła młodzież z gimnazjów w Targanicach i Inwałdzie. Uczestnicy otrzymali plakietki rajdowe, dyplomy uczestnictwa dla drużyn rajdowych oraz zostali ugoszczeni kiełbaską z rożna. Z uwagi na specyfikę uczestników na mecie rajdu nie rozgrywano zawodów i konkursów.
O godz. 1500 rozpoczęło się wspólne zejście uczestników rajdu z Gronia Jana Pawła II do Rzyk Jagódek skąd niepełnosprawni uczestnicy rajdu zostali przewiezieni do Domu Pielgrzyma w Kalwarii Zebrzydowskiej.
Po spożyciu obiadokolacji uczestnicy przemaszerowali do Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych im. Mikołaja Kopernika w Kalwarii Zebrzydowskiej, gdzie młodzież tej szkoły przygotowała dla nich dyskotekę integracyjną. W dyskotece uczestniczyło około 150 dzieci i młodzieży.

W dniu 5 października 2006, po spożyciu śniadania uczestnicy rajdu wzięli udział w zwiedzaniu Klasztoru O.O. Bernardynów oraz spacerze po parku pielgrzymkowym w Kalwarii Zebrzydowskiej. W tej części rajdu wzięło udział 203 osoby, w tym wszyscy uczestnicy niepełnosprawni intelektualnie. 
Po powrocie ze spaceru uczestnikom niepełnosprawnym wręczono specjalnie na tą okazję przygotowaną plakietkę "Dzielny Turysta".
Po obiedzie, około godz. 1400 rajd został rozwiązany. Pożegnaniom nie było końca. Wszyscy uczestnicy zadeklarowali przyjazd na III Rajd "Z Tobą na Groń" w roku 2007.
Z ramienia PTTK Oddziału "Ziemia Wadowicka" rajd przygotowali Kol. Kol. Dyonizy Szczygielski, Józef Matyjasik i Tadusz Płonka. 
W dniu 4 października trasę rajdu obsługiwali: Kol Dyonizy Szczygielski, Kol. Jan Stawarz i Tadeusz Stanek (GOPR), w dniu 5 października przewodnicy Maria Zadora i  Stanisław Matuszyk.
Metę rajdu w dniu 4 października obsługiwali : Kol.Kol. Zofia Matyjasik, Helena Talar, Tadusz Płonka, Józef Matyjasik, Stanisław Krzyścin, Wiesław Hartl, Franciszek Stopa i Dyonizy Szczygielski.
Z ramienia Stowarzyszenia Olimpiad Specjalnych Polska, Oddziału Beskidzkie rajd przygotowała Kol. Józefa Karkoszka-Warchał i pracownice etatowe Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kaczynie k/Wadowic. W trakcie rajdu pomocy udzielało 7 wolontariuszy z Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych im. Mikołaja Kopernika w Kalwarii Zebrzydowskiej.

 

Sprawozdanie opracował:
Dyonizy Szczygielski
Prezes Zarządu PTTK Oddziału "Ziemia Wadowicka"
Komandor Rajdu z ramienia PTTK

 

© 2006, 2008 Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze | Kontakt