TURYSTYKA DLA WSZYSTKICH

Strona główna     wielkość czcionki: zwykła średnia duża 2024-07-20
 

logo WNP

WIGIERSKI PARK NARODOWY

Krzywe 82, 16-400 Suwałki
tel. +87 56-66-322
http://www.wigry.win.pl/  e-mail: wigry_pn@su.onet.pl

logo RAMSAR

 

Krzywe, 13 maja 2006 roku

 

Wigierski Park Narodowy to miejsce o niepodważalnych walorach przyrodniczych a także kulturowych. Szesnastoletnie działania Parku przyczyniły się do zachowania najcenniejszych dóbr przyrodniczych. Urozmaicone ukształtowanie terenu, duża lesistość, obfitość akwenów wodnych (42 stałe zbiorniki wodne) i ich różnorodność: małe jeziorka, śródleśne dystroficzne zbiorniki "Suchary", jeziora i największe z nich jezioro Wigry z królującym nad nim Zespołem Poklasztornym, największym obiektem kulturowym tej Ziemi.
Bogactwo jezior wyróżnia WPN na tle innych Parków Narodowych w Polsce.
Tereny Parku urozmaicone są siecią niewielkich rzek łączących jeziora. Główną i najdłuższą  z nich jest Czarna Hańcza, która w górnym odcinku charakteryzuje się dużym spadkiem podobnym do potoków górskich. Jest rzeką najbardziej znaną w Polsce wśród uczestników spływów kajakowych, którzy od jeziora Wigry , malowniczym szlakiem pokonują Kanał Augustowski aż do Augustowa.
Lasy, jeziora i rzeki to naturalne środowisko przebogatej flory i fauny. Występuje tu np. rosiczka nie spotykana gdzie indziej, storczyki, widłaki, bagno. Coraz częściej obserwowane są bieliki i wszędobylskie bobry.
Wigierski Park Narodowy to miejsce, które jest cząstką Suwalszczyzny - "Suwalszczyzny Krainy jak baśń". Wszystkie te walory są magnesem przyciągającym przybyszów, a są nimi przyrodnicy, wodniacy, turyści piesi i coraz liczniejsi rowerzyści i koniarze, a także osoby uprawiające narciarstwo biegowe. Tysiące osób zimą i latem  uprawia na wodach wigierskich hobby jakim jest wędkarstwo.
Mnóstwo form uprawianej turystyki jest możliwa dzięki ciągłym staraniom i zabiegom Wigierskiego Parku Narodowego w przygotowaniu funkcjonalnej i atrakcyjnej infrastruktury turystycznej również dostępnej dla osób niepełnosprawnych.

Na potrzeby rosnącego ruchu turystycznego zostało wyznaczonych i zagospodarowanych 6 ścieżek przyrodniczych, 15 szlaków pieszych o łącznej długości 1 km, 3 szlaki rowerowe oznakowane zgodnie z unormowaniami PTTK, 43 km dróg oznakowano jako rowerowe, na mapie WPN został zamieszczony szlak konny o dł. 70km w terenie nie jest jeszcze oznakowany. Sieć szlaków umożliwia turystom zapoznanie się z charakterystycznymi dla Parku krajobrazami i zasobami przyrody.

Trasom i ścieżkom edukacyjnym towarzyszą różne elementy zagospodarowania poczynając od :
Centrum Informacji Turystycznej WPN funkcjonujące cały rok, które znajduje się w siedzibie parku w Krzywym i oferuje informację na temat infrastruktury turystycznej całego Parku - bazy noclegowej, bazy gastronomicznej ,kuchni regionalnej, oferty turystycznej Parku jak i biur turystycznych działających w pobliskich miejscowościach, imprez turystyczno-kulturalnych z powiatów suwalskiego, sejneńskiego i augustowskiego.
Informacje udzielane są w językach polskim, niemieckim , angielskim i rosyjskim.
Można również uzyskać informacje w formie ulotek, przewodników, map oraz na wydzielonym dla turystów stanowisku komputerowym ,wchodząc na stronę internetową Parku.
Duże zainteresowanie terenem Parku jako obszarem otwartym dla turystyki pociąga za sobą wzrost zapotrzebowania na różnorodne materiały informacyjne, przewodniki, mapy, książki, albumy i inne publikacje. Chcąc sprostać temu zapotrzebowaniu Park prowadzi szeroką działalność wydawniczą i popularyzacyjną. Wydawanych jest rocznie kilkanaście tytułów informatorów o walorach przyrodniczych i turystycznych w kilku wersjach językowych. Aktualnych informacji dostarcza strona internetowa,  gdzie można znaleźć elektroniczną wersję wielu naszych publikacji .
Wystawa przyrodniczo-edukacyjna w budynku dyrekcji WPN z eksponatami ze świata flory i fauny, dioramą żeremia bobrowego oraz "Infokioskami" działającymi na dotyk, umożliwiającymi zapoznanie się z filmem o Wigierskim Parku Narodowym i pogłębieniem wiedzy dotyczącej Parku.
Wystawa etnograficzna "Ocalić od zapomnienia" w Krzywym z eksponatami obrazującymi dawne życie mieszkańców nadwigierskich wsi. "Dziupla" - obiekt edukacyjno - turystyczny z budynkiem a w nim salą kominkową przeznaczoną na spotkania i prelekcje z wykorzystaniem multimedialnego sprzętu, toaletami i pomieszczeniem kuchennym, oraz miejscem ogniskowym i zadaszonymi stołami i ławami dla grup do 150 osób.
Ośrodek Edukacji Środowiskowej WPN, odgrywa bardzo ważną rolę w działalności edukacyjnej. Odbywają się w nim zajęcia "Zielonej szkoły". Park aktywnie współpracuje ze szkołami w realizacji programów edukacji środowiskowej oraz organizacji imprez promujących ochronę przyrody i ekologię, w tym konkursy literackie, fotograficzne, plastyczne itp. W imprezach edukacyjnych organizowanych przez Park każdego roku uczestniczą liczne grupy dzieci, młodzieży i dorosłych.
Mała infrastruktura turystyczna to:
- 10 wież widokowych (większość wież została w 2005roku odbudowana), 10 parkingów,
- 20 kładek przez tereny podmokłe, około50 zadaszonych miejsc odpoczynku.
- 7 leśniczówkach przygotowano 40 całorocznych miejsc noclegowych, 4 pola namiotowe,
- parkingów śródleśnych, 1 strzeżony przy wejściu na ścieżki edukacyjne "Las" i "Suchary" oraz plażę nad jeziorem Czarne.
Obiekty dostępne osobom niepełnosprawnym:

 1. Sala ekspozycji przyrodniczej znajduje się na parterze siedziby Wigierskiego Parku Narodowego i na drodze od parkingu przed siedzibą Parku brak jest barier technicznych, obiekt dostępny dla osób poruszających się na wózkach. Spreparowane okazy zostały ustawione na całej powierzchni jednego pomieszczenia i istnieje możliwość obejrzenia ich z każdej strony. Część posterów w muzeum została wydrukowana w języku Braila.
 2. Ekrany dotykowe - komputerowe systemy informacji Parku znajdujące się w sali przyrodniczej oraz w holu Dyrekcji dostępny jest również przez osoby niepełnosprawne.
 3. Ekspozycja rzeźb przy siedzibie Parku znajduje się na płaskim terenie dostępnym dla wózków inwalidzkich.
 4. Na parkingu przed siedzibą dyrekcji WPN znajduje się sanitariat podłączony do kanalizacji z dwoma kabinami sanitarnymi w tym jedna przystosowana dla użytkowników poruszających się na wózku inwalidzkim.
 5. Wystawa etnograficzna urządzona jest w byłym budynku gospodarczym. Drewniany podest przed budynkiem aktualnie jest przystosowywana dla turystów na wózkach poprzez wykonanie zgodnego z normą podjazdu i zjazdu. Kładka, na której wykonywany jest podjazd znajduje się ok. 30 cm ponad gruntem.
 6. Miejsce edukacyjne "Dziupla" - wszystkie urządzenia tego obiektu znajdują się na poziomie terenu, który jest utwardzony i nie ma żadnych barier technicznych w ich użytkowaniu, zarówno miejsce na ognisko jak i sala kominkowa jest dostępna dla turystów na wózkach. W obiekcie znajduje się sanitariat przystosowany dla użytkowników na wózkach.
 7. Ścieżka edukacyjna "Las" - dla ludzi na wózkach inwalidzkich dostępne jest 360 m kładek drewnianych prze tereny podmokłe i jedna platforma widokowa przy brzegu jeziora typu suchar (Suchar I)
 8. Ścieżka edukacyjna "Płazy" położona na gruntach nie leśnych we wsi Rosochaty Róg jest dostępna dla niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich, po dowiezieniu turysty samochodem drogami polnymi, którym prowadzi dojście od dróg utwardzonych
 9. Ścieżka edukacyjna "Jeziora" przebiega na odcinku około 3000 m. Na ok. 60 % długości całej ścieżki biegnie lokalną droga o nawierzchni utwardzonej i w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom tej ścieżki zostały wykonane na tej drodze tzw. spowalniacze, dwie platformy widokowe są dostępne dla wózków inwalidzkich
 10. Platforma widokowa w m. Bryzgiel jest usytuowana na wysokiej skarpie, w połączeniu z parkingiem o nawierzchni utwardzonej oba te obiekty dostępne są dla osób na wózkach inwalidzkich.
 11. Pole namiotowe "Jastrzęby" przy południowo wschodnim brzegu Jeziora Wigry posiada podłączenia elektryczne dla przyczep campingowych oraz dwa sanitariaty podłączone do kanalizacji z ciepłą i zimną wodą w jednym z nich jest sanitariat przystosowany dla użytkowników niepełnosprawnych.
 12. Znaczna część szlaków turystycznych została wyznaczona po lokalnych drogach gruntowych i w części południowej WPN ,gdzie deniwelacje terenu są mniejsze - drogi te dostępne są dla wózków inwalidzkich , podobnie jest w części środkowej WPN gdzie większość szlaków jest możliwa do penetracji na wózkach.

Park jest organizatorem wielu imprez:
Styczeń/luty - Ferie z Wigierskim Parkiem Narodowym (pokazy filmów i prezentacje multimedialne na wybrane tematy)
Luty/kwiecień - konkurs plastyczny
Marzec/maj - Europejski Tydzień Lasów (impreza dla uczniów szkół średnich z terenu miasta Suwałki, powiatu suwalskiego, sejneńskiego, augustowskiego)
Kwiecień - Międzynarodowy Dzień Ziemi (impreza plenerowa dla dzieci i młodzieży szkolnej)
Maj - Sztafeta Obszarów Chronionych Województwa Podlaskiego (rajd rowerowy, impreza plenerowa, konkursy wiedzy o obszarach chronionych, impreza o charakterze wojewódzkim)
Czerwiec - Ogólnopolski Rajd po Wigierskim Parku Narodowym (impreza we współpracy z PTTK Oddział Suwałki)
Lipiec/sierpień Każdy wakacyjny czwartek Warsztaty przetwórstwa mleka tradycyjnymi metodami
Lipiec/sierpień Każdy wakacyjny piątek Poznajemy walory przyrodnicze i kulturowe WPN z przewodnikiem - wycieczki piesze po Parku
Lipiec/sierpień Każda wakacyjna sobota Wycieczki rowerowe z przewodnikiem "Wróćmy nad jeziora"
Lipiec/sierpień Każda wakacyjna niedziela Poznajemy walory kulturowe WPN -"Niedziela nad Wigrami".
Sierpień - Regaty o Puchar Dyrektora Wigierskiego Parku Narodowego (impreza we współpracy z PTTK Oddział Suwałki)
Wrzesień - Akcja Sprzątania Świata
Ponadto Wigierski Park Narodowy proponuje udział w aktywnych zajęciach:

"Z dziedzictwem przyrodniczym i kulturowym za pan brat" - jest to oferta, która w 2004 r. w konkursie ogólnopolskim uzyskała II nagrodę za najlepszy produkt agroturystyczny. Na ofertę składają się:

- warsztaty z przetwórstwa mleka tradycyjnymi metodami
- warsztaty kulinarne- nauka gotowania potrawy regionalnej Suwalszczyzny - kartaczy
- warsztaty wypieku wiejskiego chleba
- biesiady ze smakołykami regionalnej kuchni w obiekcie "Dziupla"
- warsztaty ceramiczne również z wykorzystaniem koła garncarskiego
- warsztaty plastyczne "Tworzymy leśnego skrzata"
- warsztaty rzeźbiarskie.

Wigierski Park Narodowy obsłużył w 2005 roku około 400 grup zorganizowanych, były to wycieczki z przewodnikiem po szlakach Parku, biesiady z potrawami regionalnymi. Przewodnictwo jest jednym z ważnych form działalności i otwarcia Parku na potrzeby turystów zarówno indywidualnych jak i grup wycieczkowych.
Aktualnie 9 pracowników posiada licencje - uprawnienia nadane przez Wojewodę.
Na obszarze Parku jedynie nasi przewodnicy oprowadzają grupy obcojęzyczne w jednym z trzech języków: angielskim ( 10 osób ), niemieckim (2 osoby ), rosyjskim (2 osoby), dlatego też z naszych usług korzystają inne podmioty obsługujące ruch turystyczny. Dobra informacja turystyczna i solidna wiedza naszych przewodników przyczynia się do popularyzacji i promocji naszego Parku. Dobrze obsłużony i zadowolony turysta wraca tu chętniej i wie co polecić i kogo zarekomendować.

© 2006, 2008 Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze | Kontakt